yrttitutkimus

Minttulajien kasvu ja öljypitoisuus Suomessa ja Unkarissa


Tavoitteet ja menetelmät

Tutkimus toteutettiin vuosina 1993 -1995 MTT:n Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemalla Ruukissa Abbas Aflatunin johdolla, MTT:n luonnonvarojen tutkimuslaitoksessa Mikkelissä Bertalan Galambosin johdolla sekä Unkarin Puutarha- ja Elintarviketeollisuuden Yliopiston Rohdoskasvituotannon laitoksella Budapestissa. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoja siitä, muuttuuko kahden eri minttulajin öljypitoisuus ja pääkomponenttien määrä sekä satotaso erilaisissa kasvuolosuhteissa ja -paikoissa.

Kokeessa viljeltiin japaninminttua (Mentha arvensis) sekä kiinalaista ja amerikkalaista alkuperää olevaa piparminttua (Mentha piperita). Lajeja lisättiin rönsyistä ja lannoituksena käytettiin typpeä, fosforia ja kaliumia sisältäviä lannoitteita. Suomen talvista mintut selvisivät kohtalaisesti kiinalaisen piparmintun ollessa talvenkestävin.

Tulokset ja johtopäätökset

Johtopäätökseksi kokeesta tuli, että mitä pohjoisempana minttu kasvaa, sen alhaisempi on öljypitoisuus. Toisaalta öljyn mentoli-pitoisuudet ovat korkeammat pohjoiseen päin mentäessä, sillä viileissä pitkän päivän kasvuolosuhteissa mentolin biosynteesi on voimakkainta. Koetulosten perusteella voitiin todeta, että molempien Ruukissa viljeltyjen piparminttulajikkeiden mentoli- ja mentoni-pitoisuudet täyttävät pidemmällä aikavälillä ESCOP:in (European Scientific Cooperative for Phytotherapy) laatuvaatimukset.

Takaisin tutkimuslistaan