Yrttitarha-info

LÄHDELUETTELOT (täydennämme tätä listaa koko ajan, eikä se siis ole kattava)

Rohtojen perusohjeet
Mistä apu eri oireisiin
Varoituksen sanat:

Frantsilan yrttitilan fytoterapiamonisteet.

Hiltunen, Raimo & Holm Yvonne: Luonnonlääkkeet. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. Painotalo Miktor, 1994.

Lindberg, Markus: Lapin ja Pohjois-Suomen rohdos- ja luontaistuotekasveista. Kuopion yliopiston julkaisuja, 1993.

Mäntyranta, Taina & Haahtela, Tari: Luonnonlääkkeet ja allergia. Sosiaali- ja terveyshallituksen raportteja 64. Valtion painatuskeskus, 1992.

Raipala-Cormier, Virpi: Luontoäidin kotiapteekki. Kasvilääkintä ja luontaishoidot. WSOY, 1997.

Rohtokasvien lääkinnälliset ominaisuudet ja käyttö. Frantsilan yrttitilan monisteita.

Rumjantseva, Ljudmila: Kasvilääkintäopas. WSOY, 1996.

Schantz, Max & Hiltunen, Raimo: Farmakognosia: rohdokset, luontaistuotteet ja mausteet. Helsingin yliopistopaino, 1988.

Terveyttä luonnosta. Parantavat lääkekasvit ja täydentävät hoidot. Valitut Palat, 1996.

Yleistietoa yrteistä
Keruu ja käsittely:

Lehtonen, Ulla: Ullan yrtit. Luonnon hyötykasvien keruu- ja käyttöopas.WSOY, 1987.

Mäkinen, Yrjö; Hakala Paula; Vauras, Jukka & Vauras, Riitta: Kauppayrtit. Edita, 1996.

Raipala-Cormier, Virpi: Luontoäidin kotiapteekki. Kasvilääkintä ja luontaishoidot. WSOY, 1997.

Yrttitietosivut:

Alanko, P.: Fines Herbes. Yrttiopas. Helsingin yliopiston akateemisen puutarhakerhon julkaisuja, 1990.

Alanko, P.: Luonnonkasvit puutarhassa. Tammi, 1996.

Alanko, P. (päätoim.): Tammen suuri puutarhakirja, osa 1. Tammi, 1998.

Alanko, P. & Räty, E.: Viljelykasvien nimistö - Kulturväxternas namn. Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry, 1996.

Blamey, M. & Grey-Wilson, C.: Otavan kasvitieto. Otava, 1994.

Borgen, A.: Minun yrttini. Otava, 1997.

Bremness, L.: Yrtit, kaikki yrttien kasvattamisesta ja käytöstä. WSOY, 1998.

Brunila, M. & Nurmi, R.: Luontoäidin kasviaarteet. WSOY, 1983.

Elinvoimaa ravinnosta. Terveen elämän tietoteos. Tietotoimi, 1989.

Erikoisvihannekset. Helsingin yliopiston akateemisen puutarhakerhon julkaisuja, 1983.

Galambosi, B.: Luonnonmukainen yrttiviljely. Painatuskeskus Oy, 1993.

Galambosi, B.: Luonnon rohdoskasvien viljely. Kokemuksia ja koetuloksia vuosilta 1984 - 1993. Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. 1994.

Galambosi, B.: Mauste- ja rohdosyrttien luonnonmukainen viljely. Painatuskeskus Oy, 1995.

Hagers Handbuch, der pharmazeutischen Praxis. Springer Verlag, 1980.

Hassi, T.: Luonnonväreillä värjääminen. WSOY, 1977.

Hillker, L. & Hedberg, M.: Luonnon lääkekasvit. Karisto, 1991.

Hiltunen, R. & Holm Y.: Luonnonlääkkeet. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen oppimateriaaleja 27, 1994.

Hinneri, S., Hämet-Ahti, L., Kurtto, A. & Vuokko, S.: Maarianheinä, mesimarja ja timotei. Suomen luonnonvaraisia kasveja. Otava, 1986.

Hoppe, E.: Vuosi kasvitarhassa. Tammi, 1992.

Hukkinen, S.: Hyötykasvi nokkonen. Helsingin yliopistopaino, 1991.

Hyvä hyötytarha. Vihertieto. WSOY, 1995.

Hälvä, S.: Mausteita omasta maasta. Kätevät ja pätevät kirjayhtymä, 1986.

Jonsson, S. & S.: Yrttikirja. Kirjayhtymä, 1980.

Kalliola, R.: Suomen kasvimaantiede. WSOY, 1973.

Kasvien maailma. Otavan iso kasvitietosanakirja 1-5. Otava, 1980.

Kreuter, M. -L.: Luonnonmukainen puutarhanhoito. WSOY 1991.

Kuusi, T.: Voikukka - monikäyttökasvi. Espoo, 1986.

Kuusi, T.; Nurmi, R. & Murto, A.: Villit nautinnot. Oy Yleisradio Ab:n opetusjulkaisuja. Karprint, 1992.

Lehtonen, U.: Ullan yrtit. Luonnon hyötykasvien keruu- ja käyttöopas. WSOY, 1987.

Lehtonen, U.a: Ullan maustekasvimaa. Otava, 1989.

Lindberg, M.: Lapin ja Pohjois-Suomen rohdos- ja luontaistuotekasveista. Kuopion yliopiston julkaisuja, 1993.

Lääperi, Veli-Matti: Rohdos- ja maustekasvit. Tuotannollisen luonnonmukaisen viljelyn ohjekirja. Porvoo 1995.

Mäkinen, Y.; Hakala P.; Vauras, J. & Vauras, R.: Kauppayrtit. Edita, 1996.

Mäntyranta, T. & Haahtela, T.: Luonnonlääkkeet ja allergia. Sosiaali- ja terveyshallituksen raportteja 64. Valtion painatuskeskus, 1992.

Ounapuu, K. & Ranta, A.: Kosmetiikkaa kotikonstein. WSOY, 1984.

Peltola, A.: Suuri yrtti- ja maustekirja. WSOY 1983.

Pelttari, U.: Ryytimaa. WSOY, 1995.

Pelttari, U.: Tuoreet mausteyrtit. WSOY, 1990.

Pulla, A. J.: Mausteet. Otava, 1982.

Raipala-Cormier, V.: Luontoäidin kotiapteekki. Kasvilääkintä ja luontaishoidot. WSOY, 1997.

Raipala-Cormier, V.: Frantsilan yrttitilan kasviskeittokirja. WSOY, 1998.

Ranta, A. & Ounapuu, K.: Kauneutta ja puhtautta luonnosta. WSOY 1982.

Rautavaara, T. & Knuuttila, P.: Mihin marjamme kelpaavat. WSOY,1981.

Rautavaara, T.: Miten luonto parantaa. Kansanparannuskeinoja ja luontaislääketiedettä. WSOY, 1980.

Rautavaara, T., Typpi, S. & Vainio, H.: Luonnon hyötykasvit ja luonnonmukainen viljely. WSOY, 1996.

Rohtokasvien lääkinnälliset ominaisuudet ja käyttö. Frantsilan yrttitilan monisteita.

Rumjantseva, L.: Kasvilääkintäopas. WSOY, 1996.

Ruoka-aineiden ravintoainesisältö. 4. uudistettu painos. Kansaneläkelaitos, 1993.

Schantz, M. & Hiltunen, R.: Farmakognosia: rohdokset, luontaistuotteet ja mausteet. Helsingin yliopistopaino, 1988.

Seymor, J.: Iloinen kasvitarha. Kirjayhtymä, 1980.

Stuart, M.: Kauneutta ja terveyttä luonnonyrteistä. Karisto, 1984.

Suomen luonnokasvit. Valitut Palat, 1995.

Suomen luonto. Kasvit 1-3. Weilin + Göös, 1994.

Suomen terveyskasvit. Luonnon parantavat yrtit ja niiden salaisuudet. Valitut Palat, 1982.

Steinegger, E. & Hänsel, R.: Lehrbuch der Pharmakognosie und Phytopharmazie. Springer-Verlag Berlin, 1988.

Swahn, J.-Ö.: Mausteiden maailma. Otava, 1992.

Terveen elämän ABC. WSOY, 1980.

Terveyttä luonnosta. Parantavat lääkekasvit ja täydentävät hoidot. Valitut Palat, 1996.

Vihertieto: Hyvä hyötytarha. WSOY, 1995.

Vogel, A.: Luonto, paras lääkitsijä. A Vogel Oy, 1986.

Walfridson, M.: Yrteillä makujen maailmaan. Yrttitarhan ja keittiön salaisuudet. Gummerus, 1994.

Wichtl, M.: Teedrogen. Ein Handbuch fur die Praxis auf wissenschaftlicher Grundlage. Univärsitetsdruckerei, 1989.

Kansanperinteen sivujen kirjallisuuslähteet

Alanko, Pertti & Kahila, Pirkko, Ukonhattu ja ahkeraliisa - perinteiset koriste- ja hyötykasvit. Keuruu 1994.

Borgen, Annemarta, Minun yrttini - kirja yrteistä ja yrttiruuista. Keuruu 1977.

Erkamo, V., Vanhin Suomesta tunnettu lääkeopillinen kirjoitus. Duodecim 60/1944.

Guenat, Satu, Puulajien perusolemuksista kansanperinteessä. Metsä ja metsänviljaa - Kalevalaseuran vuosikirja 73. Pieksämäki 1994.

Haavio, Martti, Suomalainen mytologia. Porvoo 1967.

Hako, Matti, Kansanomainen lääkintätietous. Hki 1957.

Hassi, Terttu, Luonnonväreillä värjääminen. Porvoo 1977.

Hellen, Alina, Kotivärjäyskirja. Helsinki 1919.

Hellen, Alina, Neuvoja kotivärjäykseen kasvi-aineilla. Helsinki 1905.

Hiltunen, Raimo & Holm, Yvonne, Luonnonlääkkeet. Helsinki 1994.

Honko, Lauri, Varhaiskantaiset taudinselitykset ja parannusnäytelmä. - Hautala Jouko (toim.) Jumin keko. Tietolipas 17. Forssa 1960.

Häkkinen, Antti & Ikonen, Vappu & Pitkänen, Kari & Soikkanen, Hannu, Kun halla nälän tuskan toi. Darmstadt 1991.

Hällström, K. Th., Neuvoja lääkekasvien kokoojille. Helsinki 1898.

Jonsson, Sune ja Stina, Yrttikirja. Helsinborg 1980.

Kemppinen, Iivar, Suomalainen mytologia. Hki 1960.

Kurki, Tuulikki, Tautikäsitykset parantamista ohjaavina tiedollisina rakenteina. tutkielma suomalaisesta kansanlääkinnästä. Julkaisematon opinnäytetyö. Jyväskylän yliopisto 1995.

Kurki, Tuulikki, Kansanparantamisen mallintamisesta. - Tradition edessä - kirjoituksia perinteestä ja kulttuurista. Vantaa 1996.

Laaksonen, Pekka & Piela, Ulla (toim.), Kansa parantaa. Kalevalaseuran vuosikirja 63. Pieksämäki 1983.

Lempiäinen, Pertti, Sano se kukkasin - Kasvit vertauskuvina. Porvoo 1992.

Lindgren - Stening, Kasvitarhakirja. Porvoo 1920.

Lundén, Ossian, Keittiökasvikirja. Helsinki 1913.

Luontoäidin lähikauppa. Toimittaneet Marjaana Liukko ja Tiina Rinne. Suomen 4H-liiton julkaisuja. Hki 1996.

Lönnrot, Elias, Flora Fennica. Helsinki 1860.

Lönnrot, Elias, Suomalaisen talonpojan kotilääkäri. 1838. Näköispainos Tampere 1981.

Marander-Eklund, Lena, Folkets kamp mot förkylning. Budkavlen/1995. Åbo 1995.

Marander-Eklund, Lena, Från malörtsbrännvin till vitlökskapslar - huskurer mot förkylning. Opublicerad fil.lic.avhandling. Åbo Akademi 1993.

Naakka-Korhonen, Mervi, Vaivasta taudiksi - Lapamatoon liittyvä kansanparannus erityisesti pohjoiskarjalaisen aineiston valoissa. Pieksämäki 1997.

Nenonen, Marko & Kervinen, Timo, Synnin palkka on kuolema. Suomalaiset noidat ja noitavainot 1500- 1700 -luvuilla. Keuruu 1994.

Nenonen, Marko, Noituus, taikuus ja noitavainot Ala-Satakunnan, Pohjois-Pohjanmaan ja Viipurin Karjalan maaseudulla 1620-1700. Hki 1992.

Paasio, Marja, Syntyjä syviä. Vaasa 1985.

Palmstruch, W., Svensk Botanik. Sthlm. 1803-1809.

Peldán, Kerttu, Suomen farmasian historia. Helsinki 1967.

Pulla, Armas J., Mausteet. Keuruu 1977.

Ranta, Anu & Ranta Jouko, Mummonmökin pihapiiri. 1997.

Rautonen, Markku, Viinakirja. Porvoo 1994.

Relve, Hendrik, Puiden juurilla – Puut ja pensaat luonnossa ja kansanperinteessä. Jyväskylä 1997.

Saarnijoki, Stiina, Maustekasvien viljelyhistoriaa 1900-luvun alkuun. Puutarhatieteen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto 1974.

Schivelbusch, Wolfgang, Nautintoaineiden historia. Keuruu 1986.

Seymor, John, Iloinen kasvitarha. Ipswich 1980.

Snellman, Eeva, Väinönputki oljenkortena. Arktisen keskuksen tiedotteita 19. Rovaniemi 1996.

Suolahti, Gunnar, Elämää Suomessa 1700-luvulla. (1909-1917) Jyväskylä 1991.

Suolahti, Gunnar, Suomen pappilat 1700-luvulla. Porvoo 1912.

Talve, Ilmar, Suomen kansankulttuuri. Mänttä 1990.

Talvi, Jussi, Gastronomian historia. Keuruu 1989.

Tanttu, Juha, Olut! Keuruu 1987.

Toivonen, Jane, Tietäjistä kuppareihin. Kansanparannuksesta ja parantajista Suomessa. Porvoo 1984.

Töringe, Sanna & Åberg Anette, Liköörikirja – makuja luonnosta ja puutarhasta. Farigliano 1995.

Törnqvist, Steffo & Tolstoy, Hélène, Väkevät –kirja tislatusta aailmasta. Trelleborg 1996.

Vanhimman suomalaisen kirjallisuuden käsikirja. Toim. Tuija Laine. Vammala 1997.

Warg, Cajsa, Cajsa Wargs kokbok. I urval av Harry Lundin. Uddevalla 1983.

Vilkuna, Kustaa, Työ ja ilonpito. Keuruu 1983.

Vuori, Hannu, Lääketieteen historia. Jyväskylä 1979.

Kansanperinteen sivujen arkistolähteet

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto: Käsikirjoituskokoelma: Kansanlääkintä 1978. Kansanparannuksen kilpakeräys.

Syntytarinakortisto: Kasvit.